Çevre Danışmalığı

Çevre Danışmalığı

23.11.2020

BURAY Danışmanlık; Çevre Kanunu ve Çevre ile alakalı Yönetmelikler, Tebliğler kapsamında, çevreyi etkileyebilecek olumsuzlukların belirlenmesi, bu olumsuzlukların önlenmesi için uygun yöntemlerin seçilmesi, iş ve işlemlerin belirlenmesi konularında danışman ve çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.


BURAY Danışmanlık olarak danışmanlığını yaptığımız firmalarımızın Çevre Kanununa, Yönetmeliklerine ve Tebliğlerine uygun şekilde çalışmalarına destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Web sitemize http://www.buraycevre.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Danışmanlık ve Çevre Denetim Hizmeti
• Çevre Yönetim Planı
• Çevre İzinlerinin Alınması,
• Çevre Biriminin Kurulması Ve Çalışmalarının Yürütülmesi,
• Firma Faaliyetlerinden Doğan Yasal Sorumluluklarının Takip Edilmesi,
• Yönetmelikler Konusunda, Firma Yönetiminin Bilgilendirilmesi,
• Atık Yönetimi Kapsamında, Oluşan Atıkların Kayıt Altına Alınması Ve Bertarafının Sağlanması
• Tespit Edilen Uygunsuzlukların Giderilmesi Ile Ilgili Faaliyetlerin Yürütülmesi,

Çevresel Etki Değerlendirmesi
• Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
• "ÇED Gerekli Değildir" Belgelerinin Alınması
• ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması
• Doğaya Yeniden Kazandırma Planı