ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre Danışmanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan " Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi " almış olan firmaların, işletmelere çevre mevzuatı kapsamındaki sorumluluklarını belirlemek, gerekli izin ve belgelerin alınması için çevre mevzuatlarına uygunluğu oluşturarak başvuruları tamamlama hizmetidir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Verilen İşletmelerde Yapılan Başlıca Çalışmalar

 • İşletmeye, Çevre Danışmanlığını üstlenecek Çevre Mühendisi atamasının yapılması
 • İşletmenin Çevre Mevzuatı kapsamındaki durumunun değerlendirilmesinin yapılması
 • İşletmenin "Entegre Çevre Bilgi Sistemi" 'ne kaydının yapılması
 • ÇED Görüşünün alınması
 • "İş Akım Şeması ve Proses Özeti" hazırlanması ve "Çevre Eğitimi" verilmesi
 • "İç Tetkik Raporu" hazırlanması
 • Çevre Eğitimi verilmesi
 • İşletmede oluşan emisyonların Çevre Mevzuatına uygun olarak atmosfere atılması için uygun havalandırma sisteminin yaptırtılması,
 • İlgili kurumdan "Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı / Kanal Bağlantı" İzni alınması,
 • Çevre mevzuatı kapsamında yükümlülüğü olan bildirim ve beyanların belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapılması (Kirlenmiş Saha Bildirimi, Atık Beyanı, Ambalaj Beyanı, Atık Yağ Beyanı, BEKRA Bildirimi, Atık Su Arıtma Tesisi Bildirimi, vb.)
 • Çevre mevzuatı kapsamında alınması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • İşletmede oluşan atıkların yönetim sisteminin oluşturulması (EAYP) ve atıkların geçici olarak depolanması için “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı” yaptırtmak,